ที่ตั้ง โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม


โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
50 หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33180 โทรศัพท์  045675132
โทรสาร 045675327 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษาที่ : 3