โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  50  หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย