โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  เลขที่ 50 หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เขตพื้นที่การศึกษาที่ ศรีสะเกษ เขต 3  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย