ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
เข้าศึกษากิจกรรมรักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร)

ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 15-17 ปี
2. มีวินัย อดทน มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงค์ https://forms.gle/yjnxc3yH4vraisP69

2.เข้ากลุ่มไลน์ 2564นศท.พบค.  

3.ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ดาวโหลดปริ้นหน้า-หลังเท่านั้น)ติดต่อสอบถามข้อมูล
086-2265393 ครูสมัย บัวหยาด
089-6003510 ครูพัชรินทร์ ใจเที่ยง


*หมายเหตุ* การกรอกข้อมูลนี้เพื่อเป็นการแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน (นศท.) เท่านั้น เพราะต้องรอหน่วยฝึกฯ กำหนดวันรับสมัคร ยื่นเอกสาร ทดสอบร่างกายและรายงานตัวอีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ 2564นศท.พบค.