อาคารเรียน 1 (กาสะลอง)อาคารเรียน 3 (ปาริชาติ)อาคารเรียน 4
อาคารเรียน 5หอประชุมไพรภิรมย์