ข่าว พ.บ.ค.
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564)
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ตารางสอบปลายภาค 2/2563
เผยแพร่ผลงาน
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตารางเรียนออนไลน์ ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หนังสือราชการ อบจ.ศรีสะเกษ
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13