เดือน: มีนาคม 2017

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 โรงเรียน…