มีนาคม, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2017

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

และม.4 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 3 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม