เพลงมาร์ชไพรบึงวิทยาคม
เพลงบรรเลง เพลงมาร์ชไพรบึงวิทยาคม
เพลงมาร์ชไพรบึงวิทยาคม
คำร้อง : สนั่น ไสว
ทำนอง : สุพจน์ ขุนชาญชาติ

   ไพรบึงวิทยา (คม) สถาบันที่ลือนาม  ทุกเขตคามต่างศรัทธาและมุ่งหมาย
ส่งลูกหลานมาเล่าเรียนทั้งหญิงชาย     ด้วยจุดหมายเป็นคนเก่งและคนดี
    เราเหล่านักเรียนไพรบึงวิทยาคม    ชื่นชมปรีดิ์เปรมเกษมศรี
รักเกียรติวินัยรักสามัคคี             รัก พ.บ.ค.แห่งนี้ที่อวยวิชา
    ** น้ำเงิน แสด ขาว งามเด่นเป็นสง่า  ราชพฤกษาให้ร่มเงาเย็นสดใส
หลวงพ่อไพรบึงสัญลักษณ์ประจำใจ       เราเทิดทูนไว้ด้วยจิตใจบูชา
    ไพรบึงวิทยา(คม)สถาบันที่เกรียงไกร  กล่อมเกลาเราให้รักชาติศาสนา
รักกษัตริย์ รักการเรียน รักการกีฬา       ไพรบึงวิทยาคม(คม) สถาพร ไชโย
(ทั้งหมด** ซ้ำ 2 ครั้ง)
เพลงไพรบึง
คำร้อง - ทำนอง : ธีรวัฒน์ ศิลปไพบูลย์

ไพรบึงเป็นแดน งามดั่งแคว้นแดนเรืองรอง ที่เราทั้งผอง ร่วมกันครองความสัมพันธ์
น้ำเงินแสดขาว เพริดแพรวพราวล้ำคำจำนัล สุดสรรคำใดทัน ไม่มีวันรักเสื่อมคลาย
พฤกษ์ไพรไสว ไฉไลเป็นหนึ่ง พวกเราซืึ้งถึงการศึกษา
น้อมใจในวนา ดูช่างงามกว่า เมืองฟ้าแดนวิไล
พากเพียรเรียนวิชา การศึกษาน้อมแนบใจ ศาสตร์ศรีเกรียงไกร โอ้แดนไหนเทียมไพรบึง

เพลงเด็ก พ.บ.ค.
คำร้อง - ทำนอง : ธีรวัฒน์ ศิลปไพบูลย์

จากเคหา ฉันมาอยู่ไกล ดวงหทัย ฉันรอไออุ่น จากบิดรและผู้มีคุณ โอ้เด็ก พ.บ.ค.
ค่ำคืนนี้ ฟ้ามีแต่ดาว ดาวช่วยเตือน ให้คนทางบ้าน อกมารดา ฉันยังต้องการ โอ้เด็ก พ.บ.ค.
เหม่อมองฟ้า ฟ้ามีแต่ฟ้า มองนภา ฟ้ามืดมัวหม่น เปล่าเปลี่ยวใจ ฉันยังจำทน โอ้เด็ก พ.บ.ค.
เพื่ออนาคต ฉันยอมดอทน ทนต่อไป มิได้ย่นย่อ ฝากชีวิตไว้ใน พ.บ.ค. เพื่อตัวเราเอง