เพลงมาร์ช

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม (พ.บ.ค.) 

 

คำร้อง : สนั่น ไสว

ทำนอง : สุพจน์ ขุนชาญชาติ

ไพรบึงวิทยาสถาบันที่ลือนาม

ทุกเขตคามต่างศรัทธาและมุ่งหมาย

ส่งลูกหลานมาเล่าเรียนทั้งหญิงชาย

ด้วยจุดหมายเป็นคนเก่งและคนดี

เราเหล่านักเรียนไพรบึงวิทยาคม

ชื่นชมปรีดิ์เปรมเกษมศรี

รักเกียรติวินัยรักสามัคคี

รัก พ.บ.ค. แห่งนี้ที่อวยวิชา

น้ำเงินแสดขาวงามเด่นเป็นสง่า

ราชพฤกษาให้ร่มเงาเย็นสดใส

หลวงพ่อไพรบึงสัญลักษณ์ประจำใจ

เราเทิดทูนไว้ด้วยจิตใจบูชา

ไพรบึงวิทยาสถาบันที่เกรียงไกร

กล่อมเกลาเราให้รักชาติศาสนา

รักกษัตริย์รักการเรียนรักการกีฬา

ไพรบึงวิทยาสถาพรไชโย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)