ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2565
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
4นายสุขสวัสดิ์ คำผาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นายวุฒิชัย บุญไพโรจน์ครูอัตราจ้าง2/2565

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9