งานรับสมัครนักเรียน
การยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ตัังแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


นักเรียนที่ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศไว้ ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ ตามวันที่กำหนด


>> รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (RBL) พื้นที่นวัตกรรม (โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (PSMT) ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านกีฬา,ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นเมือง,งานประดิษฐ์)
>> รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (RBL) พื้นที่นวัตกรรม (โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PSMT) ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษด้านกีฬา,ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นเมืองนาฏศิลป์,งานประดิษฐ์)

>> ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษา


1. ตรวจดูรายชื่อ จากเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pbk.ac.th
2. ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่กำหนด ให้นักเรียนตอบคำถามที่เป็นจริงและถูกต้อง , ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนยืนยันยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ตรวจสอบรายชื่อการยืนยันชั้น ม.1ยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ตรวจสอบรายชื่อการยืนยันชั้น ม.4


สำหรับนักเรียนยังไม่ได้สมัครเข้าเรียนศึกษาต่อ สามารถคลิกสมัครตามลิงค์ข้างล่างได้เลย