ประกาศผลการสอบจัดชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการสอบจัดชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์ การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2563
การยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13

หน้า: 1 2 3 4