โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

         26 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดบ้านตราด อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ