หมวดหมู่: ภาพกิจกรรมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

          &nbsp…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสลาวุฒิ ดาราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการพั…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

บทคัดย่อ หัวข้องานวิจัย รูปแบบการบริหารแ…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูปนัดดา หล้าคำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรีย…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูอำพร สะดวก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

  ชื่อเรื่อง      &n…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูเรวัต เอียดแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  ชื่อเรื่อง      &n…

ภาพ

” order_by=”sortorder”…